submit


Si un siudadano Merikano ku ta biba den e stranhero ta kasa ku su par di parto, e konsulado di mexico por rechasá. Ma di Senado Mexicana Jose Alehandro Baranka Skohí tin tresebo un forma di Trabou Pafó Lei nan partera na ofisina konsular na autor i meter di sertifikado di instrukshon na par, independiente for di nan sorto. Den nan presentashon di e initiativa e diamars Skohí a bisa, ta bon na e Lei di Trabou Pafó Mexico i su Reglement, e outoridatnan consulted ta autorisa pa aktua manera hues di Registro Sivil i, por ta asina, tin e poder pa hasi di nasementu, kasamentu i defunción, meskos ku na e emishon di kopia sertifikado korespondiente. Si e situashon milnan di siudadanonan Mexico por a kasa ku nan par di parto e stranhero, inkluso si nan estudio di origen no ta pèrmití awor tin e sindikato

About